Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Asuntomarkkinoiden lähiajan näkymät

Uusia osakeasuntoja valmistuu ennätysmäärä. Niiden myynti on rakentajille entistä vaikeampaa. Kiinteistönvälittäjät saavat myyntiin enemmän uusia osakeasuntoja. Myös sijoittajien osuus uusien asuntojen kaupoista on pysynyt suurena.

Asuntomarkkinoiden näkymien positiivisina seikkoina voidaan pitää vanhojen asuntojen kauppojen määrän nousua, työllisyyden edelleen pientä paranemista, palkkojen ostovoiman paranemista asuntomarkkinoilla, asuntolainojen korkojen pysymistä alhaisella tasolla parin seuraavan vuoden ajan, ensiasuntoa ostavien kotitalouksien määrän nousua – tämä tulee piristämään koko asuntokaupan ketjua, uusien asuntojen tuotannon pysymistä vilkkaana ainakin pääkaupunkiseudulla sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrän nousua.

Viimeksi mainittu tosin vähentää varsinkin vanhojen osakeasuntojen kysyntää. Tummempiakin pilviä on näkyvissä. Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt viime vuoden lopusta ja alkuvuodesta selvästi, bruttokansantuotteen kasvu hidastuu 1,5 prosentin tuntumaan, uusia omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän sekä uusien osakeasuntojen rakennuslupien määrän jyrkkä lasku.

 

 

 

Ilkka Lehtinen
Tilastoasiantuntija