Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Asuntomarkkinoiden näkymät vuonna 2023

Vuoden 2022 joulukuu ja vuoden 2023 tammikuu näyttää datan perusteella olleen asuntokaupan suhdannepohja. Alkuvuoden 2023 tiedot näyttävät orastavaa piristymistä asuntokauppaan, mikä on koko Suomen taloudellisen toimeliaisuuden ja myös työllisyyden näkökulmasta erittäin tärkeä asia. Vuonna 2022 asuntokauppamäärät ja asuntojen hintojen kehitys tasaantui, mikä voi myös tarkoittaa sitä, että asuntokauppa piristyy vuoden 2023 aikana.

Kysyntä asuntokaupassa on patoutunut pitkään. Asuntokauppa pyörii suhdanteista riippumattakin, koska ihmisten elämäntilanteet muuttuvat muun muassa perhekoon muuttumisen, uuden työpaikan tai muun syyn vuoksi. Vuoden 2022 loppuvuosi näytti siltä, että muuttamista ei harkittu, jos sitä ei ollut ihan välttämätöntä tehdä. Kun ihmiset lähtevät jälleen toteuttamaan asuntounelmiaan ja katsomaan uutta kotia, alkaa asuntokauppa jälleen käymään voimakkaammin.

Työllisyysaste on Suomessa säilynyt hyvänä, mikä vahvistaa käsitystä asuntokaupan kysynnän patoutumisesta. Erittäin tärkeää asuntomarkkinoiden toiminnan sekä työllisyyden parantamisen kannalta, että muuttamisen esteitä poistettaisiin päämäärätietoisesti. Seuraavan hallituksen ohjelmassa pitää luoda suunnitelma, jolla varainsiirtovero poistetaan. Asuntolainojen korkovähennysoikeudesta jo luovuttiin ja prosessia pitää jatkaa asuntokaupan varainsiirtoverosta luopumalla. Varainsiirtoveron haitallisuudesta on verotutkimuksessa selkeää näyttöä. Nuo verotulot olisivat kansantalouden kannalta järkevämpää kerätä muilla keinoin ja kuluja vähentämällä.

KVKL Asuntomarkkinakatsaus 2022