Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Energiatodistus

Heinäkuun alusta alkaen energiatodistus tulee esittää myynnin ja vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka kohteena olisi esimerkiksi vain paritalon toinen asunto. Energiatodistusta ei vaadita muun muassa alle 50 neliömetrin suuruisten asuinrakennusten osalta tai sellaisten loma-asumiseen tarkoitettujen rakennusten osalta, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.

Rakennuksen omistaja on vastuussa todistuksen hankkimisesta. Jos myytävästä tai vuokrattavasta kohteesta vaaditaan energiatodistus, todistus on pyydettävä toimeksiantajalta. Mikäli energiatodistusta ei ole laadittu, välitysliikkeen tulee kehottaa toimeksiantajaa hankkimaan sellainen. Mikäli toimeksiantaja ei hanki todistusta kehotuksesta huolimatta, tulee välitysliikkeen kertoa, että rakennuksen omistaja voidaan viranomaisen toimesta velvoittaa hankkimaan sellainen jälkikäteen.