Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Kiinteistönvälittäjän tehtävät

Kyltin vieminen tienvarteen ja yleisesittelyjen järjestäminen – siinä varmasti yleisimmät asiat, jotka kiinteistönvälittäjän työhön liitetään. Yleiset asuntonäytöt ovat toki tärkeä osa kiinteistönvälittäjän työtä, mutta niiden lisäksi välittäjän tehtäviin kuuluu rutkasti muutakin niin ennen markkinointia kuin markkinoinnin jälkeenkin.

Jotta myynti saadaan käyntiin tehokkaasti, on kiinteistönvälittäjän osattava määritellä asunnolle oikea myyntihinta. Kiinteistönvälittäjän laatima hinta-arvio on aina perusteltavissa, ja hinnan arviointiin vaikuttavat mm. vastaavanlaisten asuntojen toteutuneet myyntihinnat, asunnon ominaispiirteet sekä alueen kulloinenkin asuntomarkkinatilanne.

Kun asiakas hyväksyy välittäjän laatiman hinta-arvion, on seuraavana vuorossa toimeksiantosopimuksen laatiminen.  Lomake käydään huolellisesti läpi asiakkaan kanssa ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Asunnon myyntiä varten tarvitaan lukuisia asiakirjoja, joiden hankkiminen kuuluu kiinteistönvälittäjän tehtäviin. Kun kyseessä on asunto-osakkeen kauppa, tarvittaviin asiakirjoihin kuuluvat mm. isännöitsijäntodistus, taloyhtiön talousarvio ja tilinpäätösasiakirjat, kuntotarkastusraportit sekä kaavoitustiedot. Kiinteistökaupassa tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi lainhuutotodistus, rakennuslupia koskevat asiakirjat, kiinteistörekisteriote sekä energiatodistus.

Edustavat ja hyvälaatuiset kuvat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka moni ostajaehdokas kohteesta kiinnostuu. Kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu laadukkaiden kuvien ottaminen tai tilaaminen sekä perusteellisen myyntiesitteen laatiminen tarvittavine liitteineen.

Ennen kuin asuntoesittelyt käynnistyvät, välittäjä laatii ilmoitukset internetin asuntoportaaleihin sekä lehtiin toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Huolellisen valmistautumisen jälkeen koittavat asuntoesittelyt. Usein kiinteistönvälittäjällä saattaa olla jo valmiiksi tiedossa asiakkaita, jotka ovat etsineet juuri myyntiin tulleen kaltaista kotia itselleen. Välittäjän tehtäviin kuuluu järjestää kiinnostuneille toimeksiantajan kanssa sovitun mukaisesti yleis- ja yksityisesittelyitä sekä olla tavoitettavissa yhteydenottoja varten. Jokaisen esittelyn jälkeen kiinteistönvälittäjän tulee raportoida sovitun mukaisesti toimeksiantajalle esittelyn sujumisesta.

Asunnosta kiinnostuneet henkilöt jättävät kohteesta sitovan ostotarjouksen aina kirjallisena. Välittäjän tulee esitellä toimeksiantajalle tehdyt ostotarjoukset sekä tunnistaa ostotarjouksen tehnyt henkilö luotettavaksi toimijaksi rahanpesulain edellyttämällä tavalla. Lisäksi välittäjä kirjaa ylös ostotarjouksen ehdot sekä selvittää molemmille osapuolille tarjoukseen perustuvat velvollisuudet ja sopimusrikkomuksen seuraukset. Päätöksen ostotarjouksen hyväksymisestä, hylkäämisestä tai vastatarjouksen tekemisestä tekee aina toimeksiantaja.

Kun toimeksiantaja on hyväksynyt ostotarjouksen, päästään valmistelemaan kaupantekotilaisuutta. Ennen kaupantekoa välittäjän tehtävänä on sopia kaupantekoaika ja -paikka, sopia kohteen maksutavasta ja vapautumisajasta sekä toimittaa kauppakirjaluonnokset sekä muut tarvittavat raportit hyvissä ajoin kaupan molemmille osapuolille. Mikäli kyseessä on kiinteistökauppa, välittäjä tilaa paikalle myös kaupanvahvistajan.

Kaupantekotilaisuus on aina hieno hetki niin ostajalle, myyjälle kuin välittäjällekin. Kaupantekotilaisuudessa välittäjä käy vielä huolellisesti läpi kauppakirjat molempien osapuolten kanssa ja varmistaa, että ostaja ja myyjä ymmärtävät kauppaan liittyvät ehdot ja säädökset. Kun kauppakirjat on käyty läpi, välittäjä huolehtii, että kauppahinnan maksu tulee maksetuksi, ja osakekirjoihin tehdään tarvittavat siirtomerkinnät.

Välittäjän työ ei kuitenkaan lopu vielä kaupantekotilaisuuteen, vaan tilaisuuden jälkeen hän hoitaa osakeluetteloon rekisteröinnin tai mahdollisen lainhuudon hakemisen sen mukaan, miten asioista on ennalta sovittu. Mikäli kohteen maksu suoritetaan useammassa erässä, välittäjä huolehtii vielä loppuhinnan maksutilaisuuden järjestämisestä.

Muista, että välittäjältä saa ja pitääkin kysellä kaikesta, mikä myyntiprosessissa mietityttää – välittäjän tehtävänä on vastata mitä moninaisimpiin asuntokaupan kysymyksiin.

SKVL