Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Kuluttajariita-asioiden määrä laskussa

Kiinteistönvälityspalveluita koskevien kuluttajariita-asioiden määrä laskussa

 

Kiinteistönvälityspalveluita koskevien kuluttajariita-asioiden määrä on laskussa. Vielä vuonna 2012 Kuluttajariitalautakunta kirjasi tilastoihinsa yhteensä 158 kiinteistönvälityspalveluita koskevaa asiaa. Kehityssuunta on ollut sen jälkeen laskeva ja vuonna 2016 vastaavia asioita kirjattiin enää 63 kappaletta. Tänä vuonna tapausten määrä on ollut edellisvuoteen verrattuna hieman nousussa, mutta toteutuvassa määrässä pysyttäneen tänäkin vuonna selvästi alle 100 kappaleen.  ”Kehitykseen vaikuttaa jonkin verran kauppamäärien yleinen kehitys. Alan ammattilaisten koulutustason nousulla ja sitä kautta entistä laadukkaammalla välitystoiminnalla on niinikään yhteys suotuisaan kehitykseen”, arvioi tilannetta Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL)  toimitusjohtaja Jukka Malila. Ammattivälittäjät hoitavat Suomessa vuodesta riippuen noin 60-70.000 käytetyn asunnon kauppaa. Suomessa toimi lokakuussa 2017 yhteensä 1792 aluehallintoviraston rekisteröimää kiinteistön- ja vuokravälitysliikettä
KVKL