Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Kunnossapitotarveselvitys

Jokainen taloyhtiön hallitusjäsen kohtaa jossain vaiheessa hallitustoimintaansa termin kunnossapitotarveselvitys. Selvitys on tärkeä osa järjestelmällistä ja ennakoivaa kiinteistön kunnossapitoa.

Kunnossapitotarveselvityksellä tarkoitetaan listausta rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapito- ja korjaustoimenpiteistä, jotka taloyhtiö suunnittelee tekevänsä lähivuosina. Selvitys on yleistasoinen arvio taloyhtiön korjaustarpeista. Remonttipäätökset tehdään myöhemmin perusteellisempien selvityksien jälkeen yhtiökokouksessa.

Säännöllisesti kunnossapidetty taloyhtiö on alati hyväkuntoinen eikä yllättäviä rakennuksen tai sen osien vaurioitumisia pääse tapahtumaan. Taloyhtiö pystyy myös suunnittelemaan korjaushankkeiden rahoitusta etukäteen, kiinteistön kunnossapidosta syntyvä taloudellinen rasite jakautuu tasaisesti eri vuosille ja kunnostustöitä voidaan suunnitellusti niputtaa taloudellisesti ja teknisesti järkeviin kokonaisuuksiin.

Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiöissä pakollinen. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3§ edellyttää taloyhtiöiltä kunnossapitotarveselvityksen laatimista. Laki tuli voimaan vuonna 2010.

Lain mukaan taloyhtiön hallituksen tulee esittää kirjallinen selvitys yhtiön kunnossapitotarpeesta varsinaisessa yhtiökokouksessa. Selvityksessä on esitettävä kaikki yhtiön kunnossapidon tarpeet, joilla on olennaista vaikutusta osakehuoneistojen käyttöön sekä käyttökustannuksiin. Selvitys tulee tehdä viiden vuoden ajanjaksolle kerrallaan.

Kunnossapitotarveselvityksen laadinnassa suositellaan hyödyntämään teknisen asiantuntijan apua, sillä harva taloyhtiön hallitusjäsen osaa hahmottaa mitä kiinteistössä kannattaa korjata ja missä järjestyksessä. Virheellisesti laaditusta selvityksestä voi joutua myös Asunto-osakeyhtiölain mukaan vahingonkorvausvastuuseen.

Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin. Arvion pohjalta kiinteistölle muodostetaan 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS-ehdotus, jossa kerrotaan kiinteistön korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta. Tämä PTS-ehdotus toimii hyvänä pohjana lain vaatimalle kunnossapitotarveselvitykselle.

Raksystems