Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Piilovirhevakuutus

Kodin ostaminen on iso taloudellinen panostus, joten jokainen haluaa sen sujuvan vaivattomasti kaikkien osapuolien kesken. Myyjän vastuu pientalokaupassa on suuri, minkä takia Maakaareen kannattaa perehtyä hyvin. Piilevän virheen varallekin voi onneksi varautua!

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, eli hänen vastuullaan on kertoa kaikki oleellinen tieto myytävästä kohteesta ja havaitut ongelmat sekä virheet. Jos myyjän kertomissa tiedoissa on puutteita, tai tietoa on jätetty antamatta, asunnossa katsotaan olevan virhe. Virheet syntyvätkin usein siitä, ettei ostajalle anneta riittäviä tai oikeudenmukaisia tietoja. Virheeksi lasketaan laatuvirheet, taloudelliset ja oikeudelliset virheet, virheet asuntoa koskevissa tiedoissa ja piilovirheet. Kiinteistön myyjä vastaa näistä kaikista virheistä viiden vuoden ajan kaupan jälkeen.

Piilevä virhe eli piilovirhe on nimensä mukaisesti rakenteellinen virhe, joka on piilossa, eikä ole ollut myyjien eikä ostajien tiedossa, eikä pätevässäkään kuntotarkastuksessa välttämättä tule esiin. Pahimmillaan juuri tällaisten piilovirheiden syitä koskevat kiistat voivat johtaa vuosia kestävään käräjöintiin kiinteistön ostajan ja myyjän välillä.

Tätä kaikkea on mahdollista ennaltaehkäistä vakuuttamalla kaupan kohteena oleva kiinteistö piilovirheiden varalta. Yhdistettynä asiantuntevaan kuntotarkastukseen tämä menettely auttaa ehkäisemään, ettei kiinteistökaupan jälkeen synny yllättäviä kustannuksia ja pitkittyneitä riitoja, vaan voi rauhassa keskittyä asumaan omassa uudessa kodissaan. Jos tämän vakuutuksen piirissä olevasta kohteesta löytyy myynnin jälkeen vielä joku ikävä piilovirhe, voit olla suoraan yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Todennäköisyys piilevien virheiden löytymiseen kasvaa jatkuvasti talon ikääntymisen myötä. Talon omistajuus on voinut vaihtua sen elinkaaren aikana eikä kaikkia remontteja ole muistettu kirjata ylös, jonka myötä kaupan osapuolien välille voi syntyä helposti pitkä ja kallis asuntokauppariita.

Jotta piilovirheen aiheuttama harmi ja vaikeudet voidaan välttää, on kiinteistö mahdollista vakuuttaa sen varalta.

 

 

Raksystems