Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

LKV-PÄTEVYYSVAATIMUSTEN KIRISTYMINEN TIIVISTÄÄ KIINTEISTÖNVÄLITYSALAA

Kiinteistönvälitysala on sopeutunut melko hyvin vuoden 2016 alusta voimaan astuneisiin kiinteistönvälitysalan pätevyysvaatimusten muutoksiin. 

Vuoden 2016 alusta kiinteistönvälitysyrityksen kussakin toimipisteessä toimivista henkilöistä vähintään puolella tuli olla kiinteistönvälittäjän ammattipätevyys (LKV-pätevyys).

”Alan yritykset ja ammattilaiset ovat ottaneet koulutusvaatimukset vakavasti. Käytännössä välitysliikkeet ovat sopeuttaneet toimintaansa uusiin vaatimuksiin ja toimivat sellaisella henkilökuntamäärällä, että vaatimukset täyttyvät. Yritysten ja toimipisteiden kokonaismäärät ovat lievästi laskeneet, mutta muutokset ovat jääneet melko pieniksi”,  kiteyttää tilanteen KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Lakimuutokseen valmistautuminen on näkynyt viime vuosina kiinteistönvälitysalalla erittäin vahvana kouluttautumisbuumina.

Alaa valvovan viranomaisen, Aluehallintoviraston mukaan viranomaisen tietoon ei ollut marraskuun alkuun mennessä tullut yrityksen lopettamisia, jotka olisivat johtuneet puhtaasti pätevyysvaatimusten kiristymisestä.

Valvontatyötään AVI on toteuttanut käymällä läpi kaikkien välitysliikerekisterissä olevien välitysliikkeiden verkkosivut tarkistaen tätä kautta, onko ammattipätevyysvaatimuksissa vajetta sivujen perusteella. Lisäksi on tarvittaessa käyty läpi markkinoidut kohteet ja katsottu kohdemarkkinoinnissa mainitut henkilöt.  AVI on myös tarkastanut, että ammattipätevyyden omaaviksi ilmoitetuilla henkilöillä on oikeasti ilmoitettu pätevyys.

Yli puolet kiinteistönvälitysliikkeiden toimipisteistä Suomessa sijaitsee Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (ESAVI) alueella. ESAVI:ssa oli jo marraskuussa käyty läpi ¾ -osa rekisterissä olevista liikkeistä. Selvityspyyntöjä ESAVI:sta oli marraskuussa lähtenyt noin 30 ja seuraamukseen johtavia päätöksiä oli selvityspyyntöjen perusteella tehty puolikymmentä.

Kiinteistönvälitysalalla tiedetään, että jossakin tapauksissa koulutusvaatimuksen kiristyminen on ollut yhtenä tärkeänä tekijänä taustalla, kun yritys ovat päättänyt sivutoimipisteiden lakkauttamisesta.

”Yrityksen perustaminen ja toiminnan johtaminen on kokonaisuus,  johon vaikuttavat monet yhtäaikaiset tekijät. Yritysten perustamista ja toimipisteiden sijoittelua mietitään myös siltä kannalta, saadaanko yritykseen kullakin hetkellä lain vaatimaa määrää koulutettuja, ammattitaitoisia kiinteistönvälittäjiä.”

Yritysten ja toimipisteiden määrissä ei suuria muutoksia

LKV-vaatimusten kiristyminen ei ole kovin paljon vaikuttanut alan yritysten tai toimipisteiden kokonaismääriin.

”Marraskuussa 2016 Suomessa oli välitysyrityksiä yli 1550 kappaletta ja välitysyritysten toimipisteitä yhteensä  noin 2190.  Kiinteistönvälitysalan yritysten toimipisteiden kokonaismäärä on kasvanut viime vuoteen saakka tasaista tahtia vuodesta 2010, jolloin toimipisteitä oli  noin 2050. Vuoden 2015 tasolta toimipisteiden määrä kuitenkin tänä vuonna pitkästä aikaa laski yhteensä 87 kappaleella, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä toimipisteiden kokonaismäärä on lähellä vuosien 2012-2013 kokonaismääriä. Myös yritysten määrä on laskenut lievästi, mutta vähemmän kuin toimipisteiden määrä”,  tiivistää tilanteen KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

”Vaikka LKV-pätevyysvaatimukset eivät ole ainut tekijä, joka vaikuttaa yritysten määriin, voidaan sanoa, että niillä on ollut määriin jokin merkitys.  Vaikutus ei ole ollut kuitenkaan kovin suuri. Yrityksiä on saatettu joissakin tapauksissa jättää perustamatta tai perustamisajankohtaa on siirretty eteenpäin. Hieman suurempi vaikutus muutoksella on ollut yritysten sivutoimipistemääriin: niitä on jossakin tapauksessa karsittu,  ja yrityksen toimintaa on tiivistetty, mikäli ammattiväkeä ei ole saatu taikka kouluttautuminen ei ole onnistunut. Isoista muutoksista ei tässä ole kyse, koska alan yritysten kokonaismäärä Suomessa on laskenut vuodesta 2015 vuoden 2016 loppupuolelle mentäessä vain vajaa 3 prosenttia.”

KVKL:n mukaan pätevyysvaatimusten kiristäminen on koettu alalla voittopuolisesti varsin hyvänä asiana ja negatiiviset palautteet ovat olleet marginaalisia.  ”Lakimuutos on ollut alallemme hyvä asia, koska alalla toimiva väki on lakimuutoksen myötä entistä koulutetumpaa ja osaavampaa”, KVKL:n Malila arvioi.

”Täytyy muistaa, että kiinteistönvälitys on vaativa asiakaspalveluammatti, joka vaatii  tekijältään monipuolista ammattiosaamista – ja osaaminen on paljon muutakin kuin juridiikkaa.  Tämän tiedostaen voimme iloita siitä, että alamme toimijoiden into myös muun tyyppisten ammattivalmiuksien  – esimerkkinä vaikkapa digi-asiat – hankkimiseen on tällä hetkellä vahvassa kasvussa.”

 

KVKL Tiedotus