Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus asbestilainsäädännön näkökulmasta?

Alkuvuodesta muuttunut ns. asbestilainsäädäntö toi mukanaan tiukennuksia talon omistajien, taloyhtiöiden ja sen osakkaiden remontteihin liittyen. Sääntelyn tavoitteena on turvata niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuus.

Asbesti on luonnosta saatava kuitumainen silikaattimineraali. Sitä käytettiin eniten 1970-luvulla mm. laattojen sauma- ja kiinnityslaasteissa, liimoissa, tapettiliistereissä, putkistoeristeissä, lattiapinnoitteissa ja maaleissa. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ole ehjinä vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Asbestin käyttö kiellettiin vuoden 1994 alusta. Nykyään kaikissa ennen vuotta 1995 valmistuneissa rakennuksissa tulee ennen purkutöihin ryhtymistä varmistua, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia eli tehdä asbestikartoitus. Kartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Jos kartoituksessa löytyy asbestia, purkutyöt saa suorittaa vain rekisteröity toimija. Purkutöiden ja siivouksen jälkeen tilan ilman asbestipitoisuus on mitattava, jotta varmistutaan tilan puhtaudesta. Uudet lisävelvoitteet viivästyttävät remontteja sekä nostavat niiden kustannuksia.

Välitysliikkeellä on välityslain perusteella selonottovelvollisuus. Lisäksi laki edellyttää, että välitysliike antaa ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Välitysliikkeen on toiminnassaan huomioitava myös ns. asbestilainsäädännön vaikutukset.

KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta suosittaa, että jos myytävän kohteen isännöitsijäntodistuksen mukainen valmistumisvuosi tai kiinteistöjen osalta loppukatselmus on hyväksytty ennen vuotta 1995, välitysliike tiedustelee, onko asbestikartoitusta tehty. Asiaa voi taloyhtiöissä tiedustella isännöitsijältä ja kiinteistöissä kohteen omistajalta. Mikäli kartoitusta ei ole tehty, voidaan huoneiston esitteeseen kirjata, että kohde on valmistunut ennen vuotta 1995 eikä asbestikartoitusta ole tehty. Kiinteistön esitteeseen voidaan kirjata, että rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty ennen vuotta 1995 eikä asbestikartoitusta ole tehty. Mikäli kartoitus on tehty, pitää välitysliikkeen pyytää kartoitusraportti. Tällöin esitteeseen voidaan merkitä, että asbestikartoitus on tehty ja raportin saa välittäjältä. Kartoitusraportti on lisäksi annettava ostajalle ennen ostopäätöksen tekemistä.

KVKL Tiedotus 14.6.2016