Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Osakehuoneistorekisteri, tiedätkö mitä tapahtuu?

2018

Osakehuoneistorekisteri (ASREK) tiedätkö mitä tapahtuu?

Huoneistotietojärjestelmää koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 14.9.2018. Esitetyn uudistuksen myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään, kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi. Osakehuoneistorekisteri otetaan käyttöön vuoden vaihteessa ja sitä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain.

Olennaisia päivämääriä ovat esityksen mukaan:

1.1.2019 lähtien uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta.

1.5.2019-31.12.2022:

  • Vanhat asunto-osakeyhtiöt eli kaikki ennen 1.1.2019 perustetut yhtiöt siirtävät osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin ja paperisen osakekirjan mitätöimistä. Tämä tapahtuu joko osakkeenomistajan omasta aloitteesta tai viimeistään silloin, kun osakkeet luovutetaan ensimmäisen kerran yhtiön osakeluettelon siirron jälkeen.
  • Vaikka osakkeita ei lainkaan luovutettaisi, kaikkien osakkeenomistajien tulisi joka tapauksessa hakea sähköistä omistajamerkintää ja paperisen osakekirjan mitätöintiä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa yhtiön osakeluettelon siirtämisestä.

    31.12.2032 mennessä kaikki omistaja- ja panttausmerkinnät ovat lähtökohtaisesti sähköisiä.

 

KVKL