Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Vuosi 2022 lähti liikkeelle lähes viime vuoden tahtiin

Tammikuu on perinteisesti ollut vuoden hiljaisimpia asuntokauppakuukausia, mutta alkuvuoden suunnan määrittämisessä sillä on oma merkityksensä. Tänä vuonna vanhojen asuntojen kauppamäärissä jäätiin vuoden takaisesta kehityksestä 2 %. Kun verrataan edeltäviin vuosiin, niin tämän vuoden tammikuun kauppamäärät ylittivät selvästi kuitenkin kaikkien muiden, paitsi vuosien 2020 ja 2021 kauppamäärät.

Vuoteen 2021 verrattuna vanhojen asuntojen kauppa pieneni neljässä suurimmassa kaupungissa eli Helsingissä, Tampereella, Espoossa ja Turussa. Muissa suurissa kaupungeissa kauppa kävi yhä edellisvuotta vilkkaammin. Esimerkiksi Tampereella kauppamäärät supistuivat yli 10 %.

Myös asuntojen myyntiajoissa on nähtävissä paluuta koronaa edeltävään aikaan. Tammikuussa myyntiajat ovat perinteisesti olleetkin muuta vuodenaikaa korkeammalla, ja sama ilmiö toistunee tänäkin vuonna. Viime vuonna tavanomaista nopeammin kaupaksi käyneissä omakotitaloissa on erityisesti pääkaupunkiseudun osalta havaittavissa myyntiaikojen pidentymistä. Vielä vuoden 2021 syksyn alussa pääkaupunkiseudun omakotitalot menivät kaupaksi miltei kuukautta nopeammin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta nyt myyntiajat ovat keskimäärin yhtä pitkät molempien alueiden osalta. Keskimäärin omakotitalon myymiseen meni neljä kuukautta.

Kerrostaloasuntojen osalta myyntiaikojen vaihtelut ovat huomattavasti maltillisempia. Pääkaupunkiseudun kerrostaloasunnot menevät kaupaksi keskimäärin alle 70 päivässä, kun muualla maassa siihen menee noin 20 päivää pidempään. Myyntiajat ovat pääkaupunkiseudun kerrostalojen osalta pyörineet jo pidemmän aikaa 60 päivän molemmin puolin, eikä tammikuun 70 päivän keskivertomyyntiaika ole vuodenaikaan nähden juurikaan poikkeuksellinen.

Vuodet 2020 ja 2021 olivat hintakehityksen osalta erittäinkin positiivisia, joskin vuoden 2021 toisella puoliskolla oli nähtävissä hintakehityksen hidastumista. Vuosi 2022 näyttää lähteneen liikkeelle samaan tapaan kuin vuosi 2021 loppui, eli hintakehitys on hieman polkenut paikallaan.

 

KVKL