Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Ennuste markkinoiden kehityksestä

Markkinat elpyvät koko maassa

Nyt tehty ennuste tukee selvästi jo julkaistuissa tilastoissakin näkyvää kehitystä. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa markkinat ovat tasaisessa nousussa ja muu Suomi on myös elpymässä. Hintojen kehitys on kuitenkin hyvin maltillista. Tilastollisesti asuntojen toteutuvat hinnat saattavat tänä vuonna jopa laskea, sillä kauppaa käydään enemmän myös huonokuntoisemmista asunnoista ja kiinteistöistä.

Markkinoiden eriytyminen jatkuu

Asuntomarkkinoilla on havaittavissa selvää jakautumista haluttuihin asuntoihin hyvän sijainnin perusteella ja alueisiin, joissa edullisemmat hinnat ovat tärkeämpi syy ostoon.

Asunnon myytävyyteen vaikuttaa eniten asunnon sijainti ja kunto. Esimerkiksi 60- ja 70-lukujen rivitaloasunnoissa odotetaan toteutuneiden hintojen lievää laskua. Hyvin hoidetuista yhtiöistä asuntojen myyminen on helpompaa. Uudemmat rivitaloasunnot käyvät kaupaksi nopeastikin, jos sijainti on hyvä.

Lapsiperheet ostavat jälleen omakotitaloja

Omakotikaupassa koko maassa jo vuosia jatkunut hiljaisempi vaihe on päättymässä. Silti erityisesti omakotitaloja koskeva 4% varainsiirtovero on merkittävä este työvoiman liikkumiselle. Lapsiperheet ovat palanneet markkinoille ja etsivät jälleen omakotitalojakin. Omakotitalot kaukana palveluista ovat edelleen jonkin verran haasteellisempia myytäviä ja niissä toteutuvien hintojen odotetaan pysyvän ennallaan, mutta kysynnän lisääntyvän.

Ennusteet

Pääkaupunkiseudulla odotetaan lievää kerrostaloasuntojen toteutuvien hintojen nousua ja selvää kaupan vilkastumista.

Koko Suomessa odotetaan kerrostaloasuntojen lievää nousua ja kaupan selvää vilkastumista.

Rivitalokaupan odotetaan vilkastuvan selvästi erityisesti kasvukeskuksissa mutta myös koko maan odotukset ovat positiivisia. Rivitalojen toteutuvan hintatason odotetaan säilyvän ennallaan.

Koko Suomessa uskotaan omakotikaupan vilkastumiseen.

Omakoti- ja paritalojen toteutuvien hintojen odotetaan säilyvän ennallaan, lukuun ottamatta PKS aluetta ja Turun seutua, joissa odotetaan lievää nousua. Oulun seudulle ja Itä-Suomeen ennustetaan lievää laskua toteutuneissa hinnoissa.

Vuokra-asuntomarkkinoilla uskotaan kysynnän lisääntyvän eniten kasvukeskuksissa, mutta muualla Suomessakin uskotaan kysynnän piristyvän, lukuun ottamatta Itä-Suomea, jossa ennustetaan kysynnän lievää laskuakin.

Välittäjää kannattaa käyttää

”Vuosia patoutunut kysyntä lisää selvästi kysyntää markkinoilla, mutta liian korkeat hintapyynnit karkottavat ostajat. Ammattitaitoisen välittäjän arvioon kannattaa uskoa, jos haluaa että myyntiaika pysyy kohtuullisena”, kommentoi Mannerberg.

”Ostajat ovat myös ujoja tulemaan asuntoesittelyihin, joissa omistaja itse myy asuntoa. Ei olla varmoja onko kaikki paperit kunnossa ja myyjälle ei kehdata tehdä tarjouksia”, hän jatkaa.

 

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry