Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Jätevesisääntely

Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn siirtymäaika päättyy 31.10.2019

Ympäristönsuojelulain muutokset jätevesien käsittelystä ja ns. hajajätevesiasetus tulivat voimaan 3.4.2017. Lain perusteella tiettyjen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on uusittava vastaamaan nykymääräyksiä 31.10.2019 mennessä.

Määräaika koskee lähtökohdin kiinteistöä, jos:

  • kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolisella alueella,
  • sen jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan tai ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin ja
  • se sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueesta.

KVKL