Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Hyvä kiinteistönvälittäjä on…

Ammattitaitoinen.

Lain mukaan kiinteistönvälittäjien tulee noudattaa työssään hyvää välitystapaa. Hyvästä välitystavasta on laadittu kirjallinen ohjeistus, jota myös jokainen Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsen on sitoutunut noudattamaan. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä on perehtynyt kiinteistönvälitystoiminnan lainsäädäntöön ja harjoittaa kiinteistönvälitystyötä sen mukaisesti.

Juridisen osaamisen lisäksi ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa määritellä asunnolle perustellun myyntihinnan tilastojen ja asunnon ominaispiirteiden perusteella. Hyvä kiinteistönvälittäjä on myös hyvä markkinoija: hän osaa laatia vetävän myynti-ilmoituksen ja vastata asuntoesittelyissä mitä moninaisimpiin kysymyksiin. Näiden lisäksi kiinteistönvälittäjä osaa ohjeistaa asuntokaupan osapuolia myynnin eri vaiheissa.

Rehellinen.

Rehellisyys on yksi tärkeimmistä kiinteistönvälittäjän ominaisuuksista. Lain mukaan kiinteistönvälittäjä on tiedonantovelvollinen sekä ostajalle että toimeksiantajalle. Toimeksiantajan kohdalla tiedonantovelvollisuus tarkoittaa, että välittäjän tulee kertoa toimeksiantajalle kaikki sellaiset tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos näiden tietojen voidaan olettaa vaikuttavan toimeksiantosopimuksen solmimiseen, on tiedot annettava jo ennen sopimuksen tekemistä. Mikäli kiinteistönvälittäjä harjoittaa niin sanottua asiakasohjausta esimerkiksi suosittelemalla tietyn yhteistyökumppanin palveluita, on tästä roolista aina kerrottava asiakkaalle erikseen.

Toisinaan kiinteistönvälittäjä voi tarjota palveluitaan myös sellaiselle henkilölle, joka myy asuntoaan itsenäisesti. Tällaisissa tapauksissa hyvän välitystavan ohjeistusta noudattava kiinteistönvälittäjä esittelee aina itsensä nimenomaan välitysliikkeen edustajana. Ostajaehdokkaaksi tekeytyminen tai yhteydenotot tapauksissa, joissa itsemyyjä on selkeästi kieltänyt välittäjien yhteydenotot, eivät kuulu hyvän välitystavan mukaiseen toimintaan.

Oikeudenmukainen.

Hyvä kiinteistönvälittäjä on objektiivinen ja harjoittaa välitystyötä molempien osapuolten oikeuksia kunnioittaen. Kohdetta koskevat tiedot on annettava tasapuolisesti myös sellaisissa tapauksissa, joissa tieto on toimeksiantajan kannalta epäedullista. Tietojen kätkeminen tai salailu eivät milloinkaan ole osa hyvän kiinteistönvälittäjän toimintaa.

Sopimuksia laatiessaan kiinteistönvälittäjän on määriteltävä kirjallisena osapuolille aiheutuvat taloudelliset velvoitteet ja sitoumukset. Hyvä kiinteistönvälittäjä pyrkii sovittamaan osapuolten edut yhteen tavalla, joka on oikeudenmukainen molemmille osapuolille eikä hyödytä toista osapuolta toisen kustannuksella.

Eettinen.

Ammattietiikka määrittelee myös kiinteistönvälittäjän työtä. Välittäjän on aina noudatettava välitystyössään hienovaraisuutta sekä asiakkaitaan että kolmansia osapuolia kohtaan. Kiinteistönvälittäjän ammattietiikkaan kuuluu esimerkiksi se, että ostajaehdokkaille kerrotaan vain sellaiset asiat, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupasta päättämisen kannalta.

Toimeksiantajan henkilöön tai toimintaan liittyvät seikat sekä ostotarjouksen tekijöiden henkilöllisyys ovat esimerkkejä asioista, joita kohtaan kiinteistönvälittäjällä on salassapitovelvollisuus. Kiinteistönvälittäjän ei myöskään lähtökohtaisesti tule antaa mitään kohteeseen tai kaupan osapuoliin liittyviä tietoja kaupan ulkopuolisille tahoille.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto – Finlands Fastighetsmäklareförbund ry

http://www.skvl.fi/ajankohtaista/millainen_on_hyva_kiinteistonvalittaja_artikkeli.2791.news