Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Mihin asunnon hinta-arvio perustuu?

Asunnon hinta-arvio on yksi tärkeimmistä asunnon myyntinopeuteen vaikuttavista tekijöistä. Jotta myynti saadaan tehokkaasti käyntiin ja ostajat kiinnostumaan asunnosta, on asunnon hintapyynnön osuttava alusta asti kohdalleen.

Kiinteistönvälittäjän tekemä hinta-arvio perustuu tilastotietoihin ja vankkaan kokemukseen asuntomarkkinoilta. Ohessa taustatietoa siitä mitä kaikkea kiinteistönvälittäjä arvioi määritellessään asunnollesi oikeaa hintaa.

Toteutuneet myyntihinnat ja kilpailutilanne

Välitysliikkeillä on käytössään välittäjien hintaseurantapalvelu hinta-arvion määrittelyn tueksi. Hintaseurantapalvelun avulla välittäjä voi tutkia vastaavanlaisten asuntojen tai kiinteistöjen toteutuneita kauppahintoja ja perustaa näin oman hinta-arvionsa tarkkaan ja realistiseen faktatietoon.

Hinta-arvion muodostumiseen vaikuttavat myös lähialueella sillä hetkellä myynnissä olevien, vastaavanlaisten asuntojen hintapyynnöt. Myyntihintaa arvioidessaan välittäjän yksi tehtävä onkin selvittää sen hetkinen kilpailutilanne asuntomarkkinoilla.

Yleinen ja alueellinen hintakehitys

Olet varmaan törmännyt uutisissa otsikoihin, joissa puhutaan asuntojen hinnannousuista tai -laskuista. Asuntomarkkinoiden yleinen hintakehitys voi osaltaan vaikuttaa myös yksittäisen asunnon hinta-arvion muodostamiseen. Syy asuntomarkkinoiden hintakehitykseen löytyy usein yleisestä taloustilanteesta: piristynyt taloustilanne nimittäin peilautuu myös asuntomarkkinoihin, ja varmuus omasta toimeentulosta nopeuttaa usein ostajan päätöstä vaihtaa asunto uuteen.

Yleinen hintakehitys ei kuitenkaan kerro kaikkea. Suomessa maantieteelliset etäisyydet ja sijainti voivat vaikuttaa merkittävästi asunnon hinnan määräytymiseen. Tietyillä asuinalueilla hintataso saattaa jatkaa nousuaan, vaikka koko maan yleinen hintakehitys olisi sillä hetkellä vaisua. Luonnollisesti asunnon hinta-arvion muodostumiseen vaikuttaakin se, missä myytävä asunto sijaitsee. Kasvukeskuksessa, hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevasta kohteesta voidaan todennäköisesti pyytää huomattavasti suurempaa myyntihintaa kuin vastaavanlaisesta, muuttotappiollisessa kunnassa sijaitsevasta kohteesta.

Asunnon ominaispiirteet ja kunto

Asunnon hinta-arviota ei voida perustaa pelkkään tilastotietoon, sillä hinnan muodostumiseen vaikuttavat yhtä lailla myös asunnon ominaispiirteet. Ominaispiirteiden arviointi on myös se kohta, missä moni itse asuntoaan kauppaava menee helposti metsään: omaa kotia kun on hankala arvioida ilman, että päätöksentekoon vaikuttaisivat tunteet tai vaikkapa tieto siitä, miten paljon rahaa asunnon kunnossapitoon on vuosien varrella uponnut.

Jos asunnossa on lähiaikoina odotettavissa esimerkiksi mittavia remontteja, on sillä mitä luultavimmin vaikutusta myös asunnon hinta-arvioon. Taloyhtiössä hinta-arvioon vaikuttaa asunnon kunnon lisäksi myös taloyhtiön kunto. Välittäjä voi selvittää kohteen ominaispiirteet, asunnon kunnon ja mahdollisen remontintarpeen tehokkaimmin erillisellä arviokäynnillä.

Kysy välittäjältä perusteluita

Koska ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä laatii hinta-arvion aina faktoihin perustuen, hän pystyy myös esittelemään arvionsa perusteena olevat seikat toimeksiantajalle. Kauppahintatilastoista ja senhetkisestä kilpailutilanteesta kertominen asiakkaalle on olennainen osa asunnon hinnanarviointiprosessia.

Toisinaan kiinteistönvälitysalalla esiintyy tapauksia, joissa kiinteistönvälittäjä on laatinut hinta-arvion aivan liian korkeaksi saadakseen myyjän tekemään toimeksiannon juuri kyseiselle välittäjälle. Liian korkea hinta-arvio voi kuitenkin hukata tärkeää myyntiaikaa ja pahimmillaan aiheuttaa toimeksiantajalle rutkasti lisäkuluja myynnin venymisen takia. Suhteettoman korkea hintapyyntö imartelee toimeksiantajaa, mutta karkottaa ostajat. Siksi myyjän kannattaa aina pyytää perusteluja hinta-arviolle.

 

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto – Finlands Fastighetsmäklareförbund ry

http://www.skvl.fi/ajankohtaista/mihin_asunnon_hinta-arvio_perustuu_artikkeli.2808.news