Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Rahanpesulaista

Rahanpesulaki uudistuu kesäkuun loppupuolella 2017. KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta muistuttaa, että uusi laki velvoittaa nykyisen lain tapaan välitysliikkeitä tuntemaan asiakkaansa. Välitysliikkeen on tehtävä riskiperusteinen arviointi, jonka perusteella määritetään tuntemistoimien laajuus. Riskin suuruudesta riippumatta asiakas on aina ennen asiakassuhteen aloittamista tunnistettava ja tämän henkilöllisyys todennettava (esim. ajokortista tai passista). Lisäksi asiakkaan liiketoimia pitää aina seurata poikkeuksellisten tai epätavallisten toimien havaitsemiseksi.

Välitysliikkeelle syntyy tietyissä tilanteissa myös selonottovelvollisuus varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Selvitettävien tietojen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Ainakin silloin, kun liiketoimi vaikuttaa epäilyttävältä, välitysliikkeen on pyrittävä selvittämään varojen alkuperä ja käyttötarkoitus.

Välitysliikkeen kannalta rahanpesulain tarkoittamia liiketoimia ovat ennen kaikkea asunto- ja kiinteistökaupat. Kauppa voi olla epäilyttävä esimerkiksi:

1) jos kauppa tehdään erittäin huomattavaan yli- tai alihintaan,
2) ostaja ei ole kiinnostunut näkemään ostettavaa kohdetta tai saamaan siitä tietoa,
3) ensiasunnon ostaja on hankkimassa huomattavan arvokasta kohdetta eikä hän tarvitse kauppahinnan maksamiseen luottoa,
4) muutoin on itsestäänselvästi havaittavissa, että välityskohteen hankintahinta on täydellisessä epäsuhteessa ostajan varallisuusoloihin (Ostajan varallisuustilanteen selvittäminen on käytännössä hyvin haasteellista eikä välitysliikkeellä pääsäännön mukaan ole aihetta epäillä liiketoimea pelkästään sen vuoksi, että välityskohteen myyntihinta vaikuttaa ylimitoitetulta suhteessa ostajan oletettuun varallisuusasemaan tai tulotasoon),
5) ostaja pyrkii suorittamaan kauppahinnan kokonaan tai huomattavilta osin käteisellä tai muuten kuin Suomessa toimivan luottolaitoksen tililtä,
6) kauppahinnan maksaa kokonaan tai osittain joku muu kuin asunnon ostaja tai kauppahinta maksetaan toisen henkilön kuin ostajan tililtä,
7) normaalisti vähemmän kiinnostavaan kohteeseen investoidaan merkittävästi tai
8) kohde myydään ilman ymmärrettävää perustetta.

Pyydettävästä selvityksestä tulee käydä ilmi:

1) mistä liike- tai muusta oikeustoimesta rahat ovat peräisin,
2) mikä on varojen käyttötarkoitus,
3) liiketoimen osapuolten nimet ja yhteystiedot ja
4) asiakkaan toiminnan laatu (mistä toiminnasta varat ovat peräisin)

Jos asiakkaan antama selvitys on riittävä, ei lisäselvityksiä tarvita. Mikäli saadun selvityksen jälkeen liiketoimi ei vaikuta epäilyttävältä, välitysliikkeelle ei synny ilmoitusvelvollisuutta rahanpesun selvittelykeskukselle.

 

KVKL