Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Opiskelijakämppikset samaan ruokakuntaan

Vuokranantajalla on kaksi vaihtoehtoa opiskelijoiden asumisen tuen muuttuessa, jos kimppakämpän vuokraavat opiskelijat eivät halua yhteistä vuokrasopimusta.

Opiskelijat siirtyvät elokuun alussa yleisen asumistuen piiriin.

Tähän asti opiskelijat ovat saaneet opintotuen asumislisää, joka on ollut samansuuruinen riippumatta siitä, paljonko asunnon muut asukkaat ansaitsevat.

Elokuusta lähtien kimppakämppien muiden asukkaiden tulot voivat vaikuttaa opiskelijan saaman yleisen asumistuen määrään, sillä yleisessä asumistuessa tuen määrä lasketaan ruokakunnittain.

Kelan määritelmän mukaan asukkaat kuuluvat samaan ruokakuntaan, jos heillä on yhteinen vuokrasopimus, eli he ovat yhteisvastuussa vuokranmaksusta. Siksi moni haluaa nyt erillisen vuokrasopimuksen.

Vuokramarkkinoilla tänä kesänä on aiheuttanut hämmennystä opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin. Elokuun alusta voimaan tulevan muutoksen seurauksena moni kimppa-asunnossa asuva opiskelija tai sellaisen vuokraava haluaa rukata vuokrasopimuksen uuteen uskoon. Vuokranantajille se tietää kaikkein helpoimmasta vuokrausmallista luopumista.

Tähän asti suurimmalla osalla opiskelijakämppiksistä on ollut yhteinen vuokrasopimus, jolla vuokralaiset ovat olleet yhteisvastuussa vuokranmaksusta. Asumisen tukiin tehtävien muutosten seurauksena yhä useampi opiskelija kuitenkin haluaa kimppakämppään oman vuokrasopimuksen, sillä jatkossa vuokrasta yhteisvastuussa olevien kämppisten tulot voivat vaikuttaa opiskelijan saamaan tukisummaan.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Mia Koro-Kanervan mukaan vuokranantajilta on tullut tänä vuonna kiihtyvällä tahdilla kyselyitä siitä, mitä vuokranantajan kannattaisi tehdä muutoksen tullessa voimaan.

Alivuokramalli tai erilliset sopimukset

Vuokranantajalla on kaksi vaihtoehtoa, kun opiskelijoiden toiveita halutaan noudattaa ja yhteisvastuullisesta sopimuksesta luopua. Vaihtoehtona on siirtyä alivuokramalliin tai tehdä erilliset vuokrasopimukset vuokralaisille.

Suomen Vuokranantajat suosittelee vuokranantajille alivuokramallia. Siinä vuokranantaja tekee vuokrasopimuksen vain yhden henkilön kanssa, joka on vastuussa vuokranmaksusta. Tämä päävuokralainen taas tekee yhden tai useampia alivuokrasopimuksia muiden asuntoon muuttavien kanssa. Näin vuokranantajan käsissä ei ole useita vuokrasopimuksia.

Malli kasaa vastuuta päävuokralaiselle, mutta Koro-Kanerva muistuttaa, että päävuokralainen voi halutessaan sisällyttää vuokraan vastuuseen kuuluvan riskin ja periä alivuokralaisilta vakuuden samaan tapaan kuin asunnon omistaja.

Toinen vaihtoehto on tehdä kaikille vuokralaisille erilliset sopimukset. Silloin vuokranantajan on hyvä tiedostaa, että vuokralaiset voivat irtisanoa sopimuksensa eri aikoihin ja että kukin heistä on vastuussa vain omasta vuokrastaan.

Jos vuokrauksessa päädytään erillisiin vuokrasopimuksiin, Koro-Kanerva neuvoo tekemään vuokralaisten kanssa esimerkiksi 12 kuukauden määräaikaiset vuokrasopimukset, joiden vaihtumisajankohta osuu aina samaan ajankohtaan. Näin vuokrasopimuksen jatkosta voi keskustella kaikkien vuokralaisten kanssa samaan aikaan.

Koro-Kanervan mukaan erillisiinkin sopimuksiin on mahdollista lisätä merkintä yhteisvastuusta yhteisten tilojen kunnossapidosta ilman, että sillä on vaikutusta vuokralaisten saamiin tukiin.

Tilanne on ollut aiemmin sama muidenkin kämppisten kanssa asuvien yleisen asumistuen saajien kohdalla, mutta muutos on korostunut kimppakämppiä suosivien opiskelijoiden siirtyessä yleisen asumistuen piiriin.

Vaikutusta kimppakämppien suosioon

Koro-Kanerva arvioi, että opiskelijoiden asumisen tuen muutokset voivat näkyä vuokramarkkinoilla kimppa-asumisen vähentymisenä. Se taas voi näkyä vuokrahinnoissa.

Koro-Kanerva uskoo yksiöiden kysynnän kasvavan. Aiemmin opiskelijat saivat asunnon koosta riippumatta samansuuruisen asumistuen, mutta nyt yksin asuva opiskelija voi saada aiempaa enemmän asumistukea.

”Tukimuutoksen myötä opiskelijoilla on aiempaa enemmän rahkeita siirtyä yksiöihin. Vaikka puhutaan jakamistaloudesta, suuri joukko opiskelijoista haluaa asua yksiössä.”

Samaan aikaan kimppa-asuntojen houkuttelevuus voi vähentyä myös vuokranantajien näkökulmasta.

”Kun ajamme kimppakämppiä pois vuokranantajille helposta yhteisvastuullisesta sopimuksesta, se varmasti nostaa kynnystä olla kiinnostunut vuokraamaan suurta asuntoa kimppakämpäksi”, sanoo Koro-Kanerva.

”Se näkyy varmasti hinnoissa, jos tarjonta ei jousta”, Koro-Kanerva jatkaa.