Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Saisinko isännöitsijäntodistuksen nähtäville?

Välittäjät saavat säännöllisesti otsikon mukaisia tiedusteluja. Kysymys liittyy myös viime vuonna voimaan astuneeseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka aiheutti tullessaan jonkin verran hämmennystä. Mitä tietoja ja asiakirjoja asiakkaille uskaltaa antaa? Pitääkö todistuksista peittää jotain tietoja? Erityisesti kohteesta kiinnostuneiden oikeus isännöitsijäntodistuksen saamiseen herättää edelleen kysymyksiä.

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voidaan suoraan tai epäsuorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö. Henkilötietoja ovat käytännössä muun muassa henkilön nimi eli myös omistajatiedot isännöitsijäntodistuksessa. Tietosuoja-asetus ei tuonut mukanaan suuria muutoksia jo vallitseviin käytäntöihin. Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus perustuu välityslainsäädäntöön ja edelleenkin tarjouksen tekemistä harkitseville on annettava välityslain ja asuntomarkkinointiasetuksen vaatimat tiedot.

Hyvän välitystavan ohjeeseen lisättiin jo vuoden 2016 päivityksen yhteydessä seuraava kohta: Välitysliike ei saa automaattisesti antaa isännöitsijäntodistusta esittelyssä kaikille kävijöille, vaan ainoastaan ostotarjouksen tekemistä harkitseville. Sama koskee isännöitsijäntodistuksen antamista sähköpostitse. Kyseinen ohjeistus perustuu aluehallintoviraston antamaan päätökseen.

Kaikilla kyselijöillä ei siis ole automaattista oikeutta saada isännöitsijäntodistusta nähtäville. Välittäjä arvioi kokemuksensa perusteella edellä mainitun ohjeistuksen puitteissa sen, kenelle todistus annetaan. Isännöitsijäntodistusta ei saa myöskään antaa esittelyssä automaattisesti kaikille kävijöille esim. esitteen liitteenä eikä se saa korvata esitettä. Myyjän suostumuksella todistusta voidaan kuitenkin jakaa laajemminkin.

Asiakkaiden keskuudessa linjaus herättää toisinaan ihmetystä ja jopa ärsytystä. Ohjeistuksen taustalla on, että asunto-osakeyhtiölain perusteella isännöitsijäntodistus ei ole julkinen kaikille pyynnöstä annettava asiakirja, vaan sen voivat saada vain ko. laissa luetellut tahot (mm. kiinteistönvälittäjä voimassa olevan toimeksiannon perusteella).

Välitysliikkeen on annettava ostajalle ennen kaupasta päättämistä välityslain 10 §:ssä säädetyt asiakirjat ja muu selvitys. Yksi näistä 10 §:ssä mainituista selvityksistä on selvitys osakkeiden omistusoikeudesta. Isännöitsijäntodistus, josta käy ilmi omistajatiedot, pitää siis esittää ennen tarjouksen tekemistä. Lähes kaikki muut olennaiset kohdetta koskevat tiedot käyvät ilmi jo kohteen esitteestä ja nämä tiedot perustuvat isännöitsijäntodistukseen. Välitysliike on vastuussa siitä, että esitteen tiedot ovat oikeat. Isännöitsijäntodistuksen saaminen ei näin ollen edes tarjoa merkittävää lisätietoa kohteesta kiinnostuneille. Lähes ainoa isännöitsijäntodistuksesta ilmenevä merkityksellinen tieto, jota ei ole esitteessä ja joka on esitettävä ennen tarjouksen tekemistä, on osakeluetteloon merkityn omistajan tiedot ja merkinnän päivämäärä.

Joskus on omistajatieto välitysliikkeen toimesta peitetty. Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnassa on todettu, että minkään asiakirjan tietoja ei tule peittää miltään osin välittäjän toimesta.

Samat säännöt asiakirjojen antamisesta koskevat myös lainhuutotodistusta, kiinteistörekisteriotetta ja rasitustodistusta. Tarjouksen tekemistä harkitsevan on annettava tutustua mm. lainhuutotodistukseen omistajatietoineen. Tietoja ei siis voi pantata tai peittää tietosuoja-asetukseen vedoten.

 

 

Heli Yli-Kauppila