Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

UUSIEN ASUNTOJEN KAUPPA MARKKINOIDEN ILONAIHE

Suomen asuntokauppa on jatkanut tammi-heinäkuussa kasvuaan kahteen edellisvuoteen verrattuna. Heinäkuussa vanhojen asuntojen kaupassa vedettiin hieman henkeä toteutuneen vahvan toisen kauppakvartaalin jälkeen.  Uusien asuntojen kauppa oli heinäkuussakin edelleen vahvassa vedossa. Tammi-heinäkuussa 2016 vanhojen asuntojen toteutunut kauppamäärä oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntojen kauppamäärän arvioidaan nousseen edellisvuoden tammi-heinäkuusta noin 18 prosenttia.

Melko vaisusti vuoden 2016 ensimmäisellä kvartaalilla käynnistynyt käytettyjen asuntojen kauppa yltyi vahvempaan vauhtiin vuoden toisella kvartaalilla.  Uusien asuntojen kauppa oli viime aikoina nähtyyn tapaan koko alkuvuoden ajan vahvaa, mutta toisella kvartaalilla myös eri kokoiset vanhat asunnot kiinnostivat ja edellisvuoden toisen kvartaalin lukemat ylitettiin reilusti.

Käytettyjen asuntojen puolella kolmen vahvan nousukuukauden jälkeen oli heinäkuussa aika ottaa hieman happea.  ”Heinäkuun tilanne oli kaksijakoinen. Vanhojen asuntojen kauppamäärä laski edellisvuoden heinäkuusta noin 8-9 prosenttia. Uusien asuntojen kauppamäärä sen sijaan nousi samaan aikaan yli 6 prosenttia.  Kaupankäynnin aktiviteetissä nähtiin suuria alueellisia eroja. Suuria eroja oli myös kiinteistönvälitysliikkeiden kauppamäärien välillä”, kiteyttää heinäkuun tilanteen KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Kokonaiskuvassa positiivista on ollut se, että kuluvan vuoden heinäkuu oli niin uusien kuin vanhojen asuntojen kaupassa vilkkaampi kuin vuoden 2014 heinäkuu.

Aallonpohjasta kivutaan maltillisesti ylöspäin

Kauppamäärissä Suomen käytettyjen asuntojen kaupan viime vuosien pohjakosketus koettiin vuonna 2014, josta vuonna 2015 noustiin viitisen prosenttia ylöspäin. Vanhojen asuntojen kaupan varovainen elpyminen on jatkumassa myös tänä vuonna: hieman heikommasta heinäkuusta huolimatta käytettyjen asuntojen kauppakertymä on tammi-heinäkuussa 2016 edelleen noin 1,6 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammalla.

Uudisasuntojen kauppa on Suomen asuntokaupassa tällä hetkellä vahvan aktiviteetin alue: KVKL:n hintaseurantapalvelun mukaan uudisasuntojen kauppamäärä on noussut tammi-heinäkuussa 2016 reilu 18 prosenttia edellisvuodesta. Kaikki valtakunnalliset rakentajat eivät ole KVKL:n asiakkaina, mutta jo tällä hetkellä palvelussa mukana olevien asiakkaiden kauppojen määrän muutoksen perusteella pystytään päättelemään edellä mainittu uudisasuntomarkkinan muutoksen suunta.

Miten kauppamäärät asemoituvat lähihistoriaan?

Asuntokaupan isossa kuvassa uudisasuntokauppojen vuosittain toteutuva määrä on vanhojen asuntojen kauppojen kokonaismäärää selvästi pienempi, mutta yksittäisen asunnon kauppakohtainen arvo on usein käytettyä asuntoa korkeampi. ”Suuren volyyminsä takia käytetyt asunnot ovat markkinoiden tärkein myyntiartikkeli. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomen uusien asuntojen kaupan toteutunut kokonaisarvo oli hieman alle puolet vanhojen asuntojen kaupan kokonaisarvosta.”

Nykyisillä kaupankäyntitasoilla ollaan kaupankäyntivolyymeissä melko kaukana 2000-luvun asuntokaupan ennätysvuosista eli vuosista  2005, 2006 ja 2007, jolloin Suomessa saavutetut asuntokauppamäärät olivat selvästi nykytasoa suuremmat ja nousivat historiallisesti korkeimmille tasolle.

”Vuosi 2016 on tietysti vielä kesken, mutta tämän vuoden mahdollisesti toteutumassa oleva kauppamäärä löytänee samantasoisen vertailukohtansa ennätysvuosien sijasta jostain vuosien 1996 – 2002 kaupankäyntimääristä.”

Koko maan tasolla käytettyä kerrostaloasuntoa myytiin heinäkuussa keskimäärin 74 päivää, käytettyä rivitaloasuntoa 89 päivää ja käytettyä omakotitaloa 114 päivää.

Helsingissä käytettyjä kerrostaloasuntoa myytiin heinäkuussa keskimäärin 57 päivää, rivitaloasuntoa 88 päivää ja käytettyä omakotitaloa 108 päivää. Käytettyjä kerrostaloyksiötä myytiin Helsingissä keskimäärin 43 päivää.

KVKL Tiedotus 12.8.2016