Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

SUOMEN ASUNTOKAUPPA JATKOI KASVUAAN TAMMI-ELOKUUSSA

SUOMEN ASUNTOKAUPPA JATKOI KASVUAAN TAMMI-ELOKUUSSA

KÄYTETYT KERROSTALOASUNNOT KIINNOSTIVAT ELOKUUSSA

Suomen asuntokauppa on jatkanut tammi-elokuussa kasvuaan kahteen edellisvuoteen verrattuna, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.

Elokuussa vanhojen asuntojen kauppa palautui hiljaisemman heinäkuun jälkeen kasvu-uralle. Vanhoista asunnoista ostajia kiinnostivat erityisesti kerrostalot, joiden kauppa piristyi edellisvuoden elokuusta yli 10 prosenttia.

Tammi-elokuussa 2016 vanhojen asuntojen toteutunut kauppamäärä oli vajaa 2   prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Asuntokaupan raketti on tällä hetkellä uusien asuntojen kauppa. Niiden kauppamäärän arvioidaan nousseen edellisvuoden tammi-heinäkuusta lähes 24 prosenttia.

”Elokuu palautti myös käytettyjen asuntojen markkinat heinäkuun pienen notkahduksen jälkeen positiiviselle uralle. Vanhojen asuntojen puolella elokuun ilonaihe oli kerrostaloasunnot, joiden kauppa nousi vuodentakaisesta peräti reilut 10 prosenttia. Elokuun kokonaistilannetta tasapainotti vanhojen rivitalojen kauppa, joka laski edellisvuoden elokuusta reilut 3,3 prosenttia sekä vanhojen omakotitalojen kauppa, joka heikentyi 6,3 prosenttia vuodentakaisesta elokuusta”, tiivistää elokuun vanhojen asuntojen kaupan tilanteen KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Asuntokaupan tilannetta tukevat muutamat tekijät. ”Asuntorahoituksen ehdot ovat kohdillaan, asuntojen hinnat ovat meillä kehittyneet moniin verrokkimaihinkin nähden maltillisesti ja kuluttajien luottamus omaan talouteen ja työpaikan säilymiseen on nyt kohtuullisella tasolla. Oman asunnon hankintaan ohjaa meillä myös jatkuva vuokrien nousu ja sopivien vuokra-asuntojen puute etenkin muuttovoittoisissa kasvukeskuksissa.”

Aallonpohjasta hivuttaudutaan ylöspäin

Kauppamäärissä Suomen käytettyjen asuntojen kaupan viime vuosien pohjakosketus koettiin vuonna 2014, josta vuonna 2015 noustiin viitisen prosenttia ylöspäin. Vanhojen asuntojen kaupan varovainen elpyminen on jatkumassa myös tänä vuonna: hieman heikommasta heinäkuusta huolimatta vanhojen asuntojen kauppakertymä on tammi-elokuussa 2016 edelleen vajaa 2 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammalla. Niin vanhojen kerrostalojen kuin vanhojen rivitalojenkin kauppa on ollut viimevuotista alkuvuotta vilkkaampaa. Sen sijaan vanhojen omakotitalojen kauppa on ollut tammi-elokuussa -0,6 prosenttia viimevuotista tammi-elokuuta verkkaisempaa.

Uudisasuntojen kauppa on Suomen asuntokaupassa tällä hetkellä vahvan aktiviteetin alue: KVKL:n hintaseurantapalvelun mukaan uudisasuntojen kauppamäärä on noussut tammi-elokuussa 2016 lähes 24 prosenttia edellisvuodesta. Kaikki valtakunnalliset rakentajat eivät ole KVKL:n asiakkaina, mutta jo tällä hetkellä palvelussa mukana olevien asiakkaiden kauppojen määrän muutoksen perusteella pystytään päättelemään edellä mainittu uudisasuntomarkkinan muutoksen suunta.

Asuntokaupan isossa kuvassa uudisasuntokauppojen vuosittain toteutuva määrä on vanhojen asuntojen kauppojen kokonaismäärää selvästi pienempi, mutta yksittäisen asunnon kauppakohtainen arvo on usein käytettyä asuntoa korkeampi. ”Suuren volyyminsä takia käytetyt asunnot ovat markkinoiden tärkein myyntiartikkeli. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomen uusien asuntojen kaupan toteutunut kokonaisarvo oli hieman alle puolet vanhojen asuntojen kaupan kokonaisarvosta”, KVKL:n toimitusjohtaja kertoo.

Asuinneliön hinta vaihteli elokuussakin vahvasti eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Helsingissä käytetyn kerrostalokaksion neliö maksoi keskimäärin 4520, Espoossa 3600 ja Vantaalla 2750 euroa, kun taas esimerkiksi Porissa kaksion neliön sai keskimäärin 1580 ja Kouvolassa 1270 eurolla.

KVKL Tiedotus 16.9.2016