Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Asbestilailla suojataan purkutyöntekijää sekä asukasta

Uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan vuoden 2016 alussa. Valtioneuvoston asetus (978/2015) tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin pitää tehdä asbestikartoitus ennen purkutöihin ryhtymistä. Kartoituksella selvitetään, onko purettavissa rakenteissa asbestia ja kartoituksen perusteella valitaan sopiva purkutapa ja riittävä suojaus asbestipurkutyötä tekevien työturvallisuuden kannalta ja asbestikuitujen leviämisen estämiseksi.  Asbestilajeja on useita ja ne ovat kaikki terveydelle vaarallisia. Asbestia löytyy suuresta osasta suomalaista rakennuskantaa. Asbestista irtoava pöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Turvallista alistumisen minimitasoa ei ole ja hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkoihin aiheuttaen pahimmassa tapauksessa keuhkosyöpää, asbestoosia ja vatsaontelosyöpää. Mikäli asbestille altistunut henkilö lisäksi tupakoi, riski sairastua syöpään kymmenkertaistuu. Asbestille altistumisesta johtuvia terveyshaittoja voidaan huomata vasta vuosienkin päästä, sillä tyypillistä asbestisairauksille on pitkä itämisaika. Asbestipurkumenetelmät ovat nykyään turvallisia ja tarkasti valvottuja, eikä purku tule enää vaikuttamaan asbestipurkutekijöiden terveyteen.