Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Osakehuoneistorekisteri käyttöön 2019

PARHAILLAAN RAKENTEILLA OLEVA UUSI OSAKEHUONEISTOREKISTERI OTETAAN KÄYTTÖÖN VUODEN 2019 ALUSSA. TÄSTÄ AIHEUTUU MUUTOKSIA MUUN MUASSA ASUNTO-OSAKKEIDEN KAUPPAAN
Aikaa myöten huoneiston omistaminen selviää yhä useammin osakehuoneistorekisteristä osakekirjan sijaan. Rekisteri mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.
Rekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä sekä järjestelmän käyttöönottoa.
Muutos pähkinänkuoressa
•osakehuoneistorekisteriin tuodaan lähtötiedot Verohallinnolta, Väestörekisterikeskukselta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselta
•asunto-osakeyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin siirtymäajan kuluessa
•paperiset osakekirjat poistuvat vaiheittain käytöstä vuodesta 2019 alkaen
•uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisinä vuoden 2019 alusta lähtien
•sähköinen omistajamerkintä ja paperiset osakekirjat ovat käytössä rinnakkain useita vuosia
•RS-menettelyyn hienosäätöä, perusperiaatteet ennallaan
•omistaminen ja panttioikeudet kirjataan Maanmittauslaitoksessa
Osakehuoneistorekisteri mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.
KVKL