Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Huoneistotietojärjestelmä (ASREK)

Suomessa otettiin käyttöön tänä vuonna sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista ja panttauksista. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan 1.1.2019 jälkeen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja enää paineta.

Uusi rekisteri parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, kun asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Lisäksi rekisteri tarjoaa asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut.

Vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelotietojen siirto huoneistotietojärjestelmään alkoi 1.5.2019. Siirron jälkeen taloyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta pitää yllä osakeluetteloa. Taloyhtiöt ilmoittavat osakeluettelon siirrosta osakkaille, jotka voivat siirron jälkeen hakea oman omistuksensa rekisteröimistä huoneistotietojärjestelmään. Omistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksensa rekisteröimistä alkaen siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Huoneistotietojärjestelmää tuottaa poikkihallinnollinen ASREK-hanke, josta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta ja palveluista vastaa Maanmittauslaitos.

Huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun tiedot osakehuoneistojen omistajista ja panttauksista löytyvät viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä.