Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

Miten tarjousmenettelyn kuuluu edetä?

Asuntokauppoja edeltävien tarjousneuvotteluiden käyminen kuumentaa joskus ostajaehdokkaiden tunteita – etenkin jos kyseessä on paljon kiinnostusta herättävä kohde ja tarjouksia jätetään useampia. Liikkeellä on paljon vääriäkin käsityksiä siitä, miten tarjousmenettelyn kuuluisi edetä. Aika ajoin törmää siihen oletukseen, että tarjouksen ensimmäisenä tehnyt – ja ehkä täyden hinnankin tarjonnut – ostajaehdokas olisi muihin asunnosta kiinnostuneisiin nähden etulyöntiasemassa. Näin asia ei kuitenkaan ole.

 

Kun asunnon myyntiä hoitaa kiinteistönvälittäjä, ostajaehdokkaat jättävät ostotarjouksensa välittäjälle. Välittäjän tehtävänä on esittää kaikki vastaanotetut tarjoukset myyjälle. Välittäjä ei tee päätöksiä tarjousten suhteen, vaan myyjä saa aina itse päättää siitä, mitä tarjouksiin vastataan. Myyjä päättää siis siitä, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen, vai tekeekö hän kenties oman vastatarjouksen.

Vaikka myyjän tavoitteena onkin saada asunto kaupaksi, ei hänellä kuitenkaan ole mitään velvollisuutta hyväksyä yhtäkään asunnosta tullutta tarjousta. Myyjän ei ole pakko hyväksyä edes sellaista tarjousta, joka vastaa myynti-ilmoituksessa pyydettyä hintaa ja mahdollisia muita myyjän edellyttämiä ehtoja. Vaikka ostajaehdokas tarjoaisikin siis pyydetyn hinnan (tai jopa sen yli), on myyjällä aina oikeus päättää olla hyväksymättä tarjousta.

Ostajaehdokas ei myöskään saa etusijaa muihin ostajaehdokkaisiin nähden tekemällä tarjouksensa ensimmäisenä. Jos asunnosta tulee ensimmäisen tarjouksen jälkeen uusia tarjouksia, päättää myyjä siitä, miten tarjousten kanssa menetellään. Myyjä voi tällöin vaikkapa hyväksyä myöhemmin tehdyn tarjouksen ilman, että siitä edes ilmoitetaan ensimmäisen tarjouksen tehneelle ostajaehdokkaalle.

Ostajaehdokkaiden onkin hyvä muistaa, etteivät ostotarjoukset asetu paremmuusjärjestykseen pelkästään tarjotun hinnan perusteella. Myyjän päätöksentekoon voivat vaikuttaa myös muut seikat, kuten se, milloin asunto vapautuu sekä se, miten ja koska kauppahinta maksettaisiin.

Suurin osa meistä tekee asuntokauppa vain harvoin. On siis ymmärrettävää, että tarjousmenettelyn pelisäännöt eivät ole välttämättä ennestään tuttuja. Ammattitaitoinen ja huolellinen välittäjä käykin sekä ostajaehdokkaan että myyjän kanssa läpi tarjousmenettelyn vaiheet sekä tarvittaessa oikaisee mahdollisia virheellisiä käsityksiä.

 

 

 

 

Tiina Aho
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen
Lakimies, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SVKL)