Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon? Ota yhteyttä!
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa • puh. 09 5893 9060 • info@lkvtuijahurme.fi

PALKKIO ON KORVAUS TULOKSEKKAASTA AMMATTITYÖSTÄ

Välityspalkkioiden suuruus sekä kysymys siitä, kannattaisiko asunto myydä itse vai käyttää kiinteistönvälittäjää herättävät säännöllistä keskustelua. Argumentteja välittäjän käyttämisen puolesta ja vastaan löytyy monenlaisia. Keskustelun keskiössä on usein välityspalkkion suuruus ja myyjälle koituva säästö, mikäli myyjä ei käytä välittäjää. ”Toisinaan tuntuu unohtuvan, että välittäjälle maksettava palkkio on korvaus tehdystä työpanoksesta. Yrittämisessä tai työn tekemisessä ei ole mieltä, jos toiminnasta syntyisi tappiota. Hyvin tehdystä ammattityöstä kuuluu maksaa asianmukainen korvaus”, painottaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila.
Välityspalkkiota vastaan asunnon myyjä saa tarkkaan mietityn palvelu- ja myyntikonseptin, joka tuo asuntokauppaan toivottua helppoutta, asiantuntemusta ja turvaa. Asiakkaalle välittäjän työ saattaa joskus vaikuttaa kohteesta riippuen helpolta eikä asiakas havaitse saavansa erityistä lisäarvoa kotinsa myyntiin välittäjää käyttämällä. ”Suomi on vapaa maa ja asunnon myyntiprosessin hoitaminen on mahdollista myös omatoimisesti, jos vaihtoehto tuntuu mieluisalta ja aikaa ja uskoa asian hoitamiseen riittää. Monet itsemyyntiä yrittäneet kääntyvät silti lopulta ammattivälittäjän puoleen.” Malila korostaa, että välityspalkkio on monen tekijän summa ja monet näistä osa-alueista eivät välttämättä tule lainkaan näkyviin toimeksiantajalle. Toimeksiantaja näkee myyntiprosessista yleensä vain kohokohdat, jotka ovat kuitenkin jäävuoren huippu: arviokäynnin, toimeksiantosopimuksen tekemisen, asuntoesittelyiden ja kauppatapahtuman lisäksi välitysyritys tekee myös paljon muuta.
Välittäjän näkökulmasta prosessiin liittyvä toimenpiteiden lista muodostuu pitkäksi: arviokäynti, toimeksiannon tekeminen, asiakirjojen tilaus ja niihin tutustuminen, pohjakuvan tekeminen, asunnon kuvauksen järjestäminen, esitteen teko, tietojen tarkastaminen, ilmoituksen tekeminen, asiakastapaamiset ja asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen, esittelyt, ostotarjousneuvottelut ja tarjousten käsittely, kaupan järjestäminen (mm. yhteydenpito pankkiin ja osakekirjojen tilaamiset, kauppakirjan laatiminen ja muut toimet), kaupantekotilaisuus sekä jälkitoimet ovat esimerkkejä välittäjän hoitamista tehtävistä. Lisäksi välittäjän on pidettävä huolta myös muun muassa oman osaamisensa ylläpitämisestä sekä tehtävä asiakashankintaa.
Kiinteistönvälittäjät ovat tutkitusti ahkeraa väkeä. Viimeisimmän, vuonna 2014 välitysalalla toteutetun ammattitutkimuksen mukaan 43 prosenttia välittäjistä työskentelee viikoittain keskimäärin 41-50 tuntia, 25 prosenttia 51-60 tuntia ja 8 prosenttia jopa yli 60 tuntia. Alle neljännes vastaajista työskentelee keskimäärin korkeintaan 40 tuntia viikossa. Uusi tutkimus julkaistaan keväällä 2017.
Alalla on yleisesti käytössä tulospalkkaus ja sen lisäksi oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset. ”Monesti on sovittu, että mikäli kohdetta ei saada myytyä, välittäjä ei saa lainkaan korvausta tehdystä työstä tai toimeksiantaja korvaa ainoastaan osan syntyneistä kuluista, esimerkiksi asiakirjakulut. Alalle leimallista onkin tulon epäsäännöllisyys ja jatkuva epävarmuus seuraavasta tilipäivästä. Työn epävarmasta luonteesta huolimatta alalla pidempään olleet korostavat kuitenkin työn hyviä puolia, kuten mahdollisuutta määrätä omista työajoistaan ja -tavoistaan”, Malila selventää. Välittäjän työ ei ole jatkuvaa ruusuilla tanssimista eikä rahaa ansaita helposti. Jokaisen kohteen eteen on tehtävä töitä ja jokaiseen myyntiin liittyvät perustoimenpiteet. ”Tilanteen perusselvitys on tehtävä, asiakirjat on hankittava, markkinointi hoidettava jne. Jos asunto myydään heti ensiesittelyssä, se on asiakkaan kannalta tietysti hyvä asia. Tämä viestii osaltaan siitä, että myyntiprosessi on hoidettu oikein.”